E: top10phanmem.com@gmail.com

Hướng dẫn tải và cài đặt Adobe Illustrator CS6 dùng vĩnh viễn - Link Drive

Adobe Illustrator CS6 tạo ra hình ảnh kỹ thuật số,.... Cho phép nhập ảnh và sử dụng như hướng dẫn để theo dõi đối tượng trong ảnh.

Hướng dẫn cài đặt AI CS6

Bước 1: Tải file và giải nén 
 
Link Google Drive
Link Trực Tiếp:       
 
LƯU Ý: Tắt kết nối internet. Xem hướng dẫn tắt tại đây!

Bước 2: Ngắt kết nối internet 

Bước 3: Chạy file Set-up.exe

Bước 2: Nhấn Ignore

Bước 3: Chọn “Install a trial”

Bước 4: Chọn Accept

Bước 5: Tùy chọn phiên bản

Bước 6: Nhấn YES

Bước 7: Chờ 

Bước 8: Nhấn Close

Hướng dẫn kích hoạt active 

Bước 1: Copy file amtlib.dll

Bước 2: Dán file 

Windows 32bit:

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6\Support Files\Contents\Windows

Windows 64bit:

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows

Chọn “Replace the file in the destination” 

Bước 3: Nhấn Continue

Vậy là thành công rồi.

Bình luận của bạn

top