E: top10phanmem.com@gmail.com

Download Sách Chinh Phục Mục Tiêu (Sách nói + BDF)

Cuốn sách “Chinh Phục Mục Tiêu” của Brian Tracy là một cuốn sách tự phát triển cá nhân rất được đánh giá cao. Trong cuốn sách này, Brian Tracy chia sẻ những phương pháp và nguyên tắc giúp người đọc xác định và đạt được mục tiêu của mình.

 

 

Download Sách Chinh Phục Mục Tiêu (Sách nói + BDF)

 

Sách Chinh Phục Mục Tiêu – Brian Tracy

 

Tracy bắt đầu bằng việc truyền đạt rằng, để đạt được một mục tiêu thành công, người ta cần phải xác định rõ ràng những gì mình muốn đạt được và tạo ra kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Cuốn sách cung cấp những công cụ và phương pháp để lập kế hoạch, quản lý thời gian, tạo động lực và vượt qua các thách thức trong việc đạt được mục tiêu.

Brian Tracy cung cấp những câu chuyện thực tế và ví dụ minh họa để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các nguyên tắc và bước thực hiện. Ông cũng trình bày những nguyên tắc quan trọng như quy tắc 80/20, quản lý tiến bộ, tập trung vào ưu tiên và đối mặt với sự sợ hãi.

uốn sách này rất hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng xác định và đạt được mục tiêu của mình. Nó giúp người đọc hiểu về quá trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc và tạo động lực bản thân. Mỗi chương trong cuốn sách đều chứa đựng những thông tin quý giá và những lời khuyên thực tế.

 

Ai nên đọc cuốn sách Chinh Phục Mục Tiêu này?

 

Đây là hữu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người quan tâm đến phát triển cá nhân và xây dựng cuộc sống thành công. Dưới đây là danh sách những đối tượng nên đọc cuốn sách này:

  • Người muốn đạt được mục tiêu
  • Người muốn phát triển kỹ năng quản lý thời gian
  • Người muốn rèn luyện phương pháp lập kế hoạch
  • Người muốn tạo động lực bản thân
  • Người muốn vượt qua sự sợ hãi và thách thức

 

 

Mục lục sách Chinh Phục Mục Tiêu

 

Sách bao gồm 21 chương:

Chương 1: Phát huy tiềm năng cá nhân

Chương 2: Chịu trách nghiệm với cuộc đời mình

Chương 3: Kiến tạo tương lai

Chương 4: Xác định giá trị bản thân

Chương 5: Xác lập mục tiêu đích thực

Chương 6: Xác định mục đích lớn lao và cụ thể

Chương 7: Phân tích niềm tin

Chương 8: Hành động ngay từ đầu

Chương 9: Đo lường sự tiến bộ của bản thân

Chương 10: Loại bỏ trở ngại

Chương 11: Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình

Chương 12: Kết giao với những người phù hợp

Chương 13: Lập kế hoạch hành động

Chương 14: Quản lý thời gian hiệu quả

Chương 15: Rà soát mục tiêu hàng ngày

Chương 16: Liên tục hình dung về các mục tiêu

Chương 17: Kích hoạt tiềm năng trí tuệ

Chương 18: Luôn linh hoạt

Chương 19: Phát huy tính sáng tạo bẩm sinh

Chương 20: Hành động mỗi ngày

Chương 21: Kiên trì đến lúc thành công

Bình luận của bạn

top