E: top10phanmem.com@gmail.com

Hướng dẫn tải và cài đặt Autocad 2009 Full Cr@ck - Link Drive

Trước tiên tải file về và tiến hành giải nén!
 
Link Google Drive:                               
Link Trực Tiếp:                                     
 
Tắt kết nối internet và Windows Defender. Hướng dẫn tắt tại đây!
 
Cài đặt gặp khó khăn xem cách khắc phục TẠI ĐÂY!
 

Hướng dẫn cài đặt 

 

Bước 1: Tải Autocad 2009 giải nén, chạy file “Setup.exe” 

 

 

  • Nhấn Install Products để cài.

 

 

  • Cài đặt Autocad 2009, nhấn Next 

 


Bước 2: Nhấn I AcceptNext 

 


Bước 3: Nhập Seri Number: 653-12354321, 666-98989898 hoặc 666-69696969, nhấn Next 

 

 

  • Nhấn Install 

 

 

  • Nhấn Yes 

 

 

 

  • Nhấn Finish.

 

 

Hướng dẫn (Active) Autocad 2009

 

  • Mở phần mềm và chọn Activate the Productvà nhấn Next như hình:

 

 

  • Quay lại folder đã giải nén tìm đến Folder Active và tìm file “xf-acad9-64-BITS.exe” chạy file bằng quyền Administrator.

 

 

  • Làm lần lượt từ 1 – 7 để crack .

 

  • Nhấn Finish để kết thúc

 

Như vậy là xong! 

Tải Ngay tại đây:

Link tốc độ:

Bình luận của bạn

top