E: top10phanmem.com@gmail.com

Hướng dẫn tải và cài đặt Autocad - Tất cả các phiên bản - Full Cr@ck

AutoCAD là gì?
Phần mềm CAD tạo bản vẽ kỹ thuật bằng vector 2D.
Link tải 

Ứng dụng phần mềm 

Làm việc trong chuyên ngành và lĩnh vực sau:

  • Cơ khí
  • Kiến trúc
  • Xây dựng dân dụng
  • Điện

I) Phiên bản Autodesk Autocad

Chạy trên Microsft Windows gồm: R13, r14, CAD2000, CAD2004, CAD2005, CAD2006,..vv

III) Ứng dụng phần mềm
Chuyên ngành phổ biến: cơ khí, kiến trúc, dân dụng, điện, điện tử.
 
Một số câu lệnh chính:
 
o Các lệnh 2D
 
o Line 
 
o Rectangle 
 
o Circle 
 
o Arc
 
o Polygon
 
o Trim 
 
o Extend
 
o Offset
 
o Move 
 
o Mirror
 
o Scale
o Rotate
o Extrude 
 
o Union 
 
o Subtract 
 
o 3D Rotate 
 
• Các lệnh trợ giúp
o Units 
 
o Properties 
 
o Dimension

Bình luận của bạn

top